Комитет ГД по Гражданскому Обществу

19-6_otvet_filatovu_ot_komiteta_gobshch_gd_page-0001.jpg

19-6_timofeevoj_ov_predsedatelyu_komiteta_gd_po_razvitiyu_grazhdanskogo_obshchestva_page-0001.jpg 

19-6_timofeevoj_ov_predsedatelyu_komiteta_gd_po_razvitiyu_grazhdanskogo_obshchestva_page-0002.jpg