Комитет по ГД по защите Конкуренции

19-13gd_otvet_na_obrashchenie_obshcherossijskogo_obedineniya_profsoyuzov_page-0001.jpg 

19-13gd_gartungu_vk_komitet_gd_po_zashchite_konkurencii_page-0001.jpg 

19-13gd_gartungu_vk_komitet_gd_po_zashchite_konkurencii_page-0002.jpg