Комитет ГД по Труду

19-8_otvet_ot_komiteta_po_trudu_gd_page-0001.jpg 

19-8_otvet_ot_komiteta_po_trudu_gd_page-0002.jpg 

19-8_nilovu_yae_predsedatelyu_komiteta_gd_po_trudu_i_socialnoj_politike_page-0001.jpg 

19-8_nilovu_yae_predsedatelyu_komiteta_gd_po_trudu_i_socialnoj_politike_page-0002.jpg 

otvet_mintruda_filatovu_si_page-0001.jpg 

otvet_mintruda_filatovu_si_page-0002.jpg